PREZIDIUM MAPRJAL A ČEŠIMezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury (MAPRJAL)
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
MAPRJAL je nevládní společenství sdružující 200 členů ze 70 zemí světa.
logo_maprjal.jpg
Z iniciativy profesorů Anatoly Alitana (Německá spolková republika), Paula Pauline (Francie), Alfreda Schmidta (Rakousko) a Františka Malíře (ČSSR) byl ustanoven přípravný výbor. Předsedou byl prof. Malíř. První zasedání mezinárodní asociace se uskutečnilo 7. – 9. září 1967 na pařížské Sorbonně.
Prof. František Malíř byl v té době ředitelem Pedagogického ústavu a předsedou komise ruského jazyka Ústředního výboru Svazu československo-sovětského přátelství (ÚV SČSP). Svaz byl za ČSSR kolektivním členem MAPRJAL a prof. Malíř se stal členem Prezidia MAPRJAL.
Po založení České asociace ruštinářů (ČAR) - na Slovensku ARS, jejichž vznik inicioval u národních ministerstev školství Svaz přátelství (1975), zastupovali Československo v mezinárodním Prezidiu střídavě předsedové českých a slovenských asociací.
V roce 1990, když byl na řadě ČAR, přejmenovaný v té době na Českou asociaci rusistů, dohodly se obě asociace, že je bude i nadále zastupovat slovenský předseda doc. Ivan Slimák. Po jeho smrti v roce 1996 byla jeho nástupkyní prof. Eva Kollárová.
U příležitosti X. kongresu v Petrohradě, v roce 2003, byla nabídnuta kandidatura na členství v Prezidiu předsedovi ČAR Mgr. Jiřímu Klapkovi, který jí postoupil místopředsedkyni ČAR, PhDr. Radce Hříbkové, CSc. z PedF UK Praha. Doktorka Hříbková zasedala v Prezidiu celé volební období do roku 2007.
Na XI. kongresu ve Varně byl zvolen do Prezidia J. Klapka a opakovaně i na dalších kongresech v Šanghaji, Granadě a Nur-Sultanu (dříve Astana).
Za pětapadesát let se kongresy MAPRJAL uskutečnily ve třinácti městech jedenácti zemí – Paříž, Varšava, Berlín, Praha, Budapešť, Regensburg, Bratislava, Petrohrad, Šanghaj, Granada a Nur-Sultan. V Moskvě a Varně se uskutečnily kongresy dvakrát.