28. CELOSTÁTNÍ RUSISTICKÝ SEMINÁŘDOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
28. CELOSTÁTNÍ RUSISTICKÝ SEMINÁŘ
Vybrané kapitoly současného ruského jazyka a literatury
Seminář je zaměřený na praktickou výuku ruského jazyka, práci s textem, uměleckou literaturou, výtvarným uměním, hudbou a filmem, efektivní využívání ICT, informace o historii i současném dění v Rusku, o Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.
Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
jako součást dalšího vzdělávání učitelů (DVPP).
Termín konání
pátek 16. – sobota 17. 9. 2022
Místo konání
Domov mládeže při SPŠE a OA Mohelnice, Olomoucká 41, 789 85, Mohelnice
V případě nepříznivé epidemiologické situace se seminář uskuteční on-line.
Podrobný program obdrží účastníci před seminářem.
Cena
konferenční poplatek včetně výukových materiálů 1 000,- Kč
V případě zájmu je možné objednat ubytování a stravu.
Vzhledem k velkému zájmu zašlete prosím přihlášku do 31. července 2022 na adresu: celostatni.rusisticky.seminar@seznam.cz
Těšíme se na setkání s Vámi
Mgr. Vlasta Klausová
vedoucí oddělení slovanských jazyků
Ústav jazykové přípravy ZČU v Plzni
Mgr. Jiří Klapka
předseda České asociace rusistů
a Česko-ruské společnosti