ZPRÁVA O FÚZI SPOLKŮ SLOUČENÍMČesko-ruská společnost, z.s. (ČRS) a Česká asociace rusistů, z.s. (ČAR) jsou dobrovolnými a samosprávnými spolky, které sdružují své členy se zájmem o výuku a poznávání ruského jazyka, kultury, umění a historie, o podporu a šíření české kultury a umění v zahraničí. Oba spolky si uvědomují potřebu intenzivnější spolupráce mezi svými členy, potřebu více se otevřít mladým členům a zájemcům o členství, potřebu snížení administrativní i ekonomické zátěže a zjednodušení prezentace činnosti na veřejnosti.
S ohledem na to, že oba spolky sledují shodné cíle a sdružují členy ve stejné oblasti, neprospívá souběžná existence obou těchto subjektů k optimálnímu naplňování jejich cílů a zájmů. Jmenované spolky se proto – v zájmu co nejefektivnějšího soustředění se na společné cíle – rozhodly sloučit s tím, že ČAR, jakožto nástupnický spolek, převezme právní nástupnictví zanikajícího spolku ČRS, přičemž v důsledku fúze dojde k zániku ČRS bez likvidace.
Sloučením ČRS a ČAR vznikne jedna organizace, která bude sdružovat osoby se zájmem o výuku, poznávání ruského jazyka, kultury, umění a historie, o podporu a šíření české kultury a umění v zahraničí.
Mgr. Jiří Klapka