DĚDEČEK BYL CARSKÝ VOJÁK, BABIČKA UKRAJINSKÁ ŠLECHTIČNARozhovor s tímto názvem doplněný v titulku o slova "A teď v tom dneska žijte..." poskytla Parlamentním listům šéfredaktorka Slovenských dotyků a předsedkyně Slovensko-českého klubu Mgr. Naďa Vokušová.
S paní Naďou mne pojí dlouholeté přátelství i řada společných akcí a projektů. Před časem jsme je přestali počítat, ale určitě blíží ke stovce, jestli už jí dávno nepřekročila.
Pár obrázků z některých akcí, na které rádi vzpomínáme:
nada_v_artklubu_W.jpg
Naďa Vokušová, Vladimír Skalský, Alex Koenigsmark a Viktorie Hradská
v Art klubu V Závětří
nada_tleskajici_W.jpg
Udělení Medaile Josefa Jungmanna Jiřímu Suchému na jevišti Divadla Semafor
Jiří Suchý, Naďa Vokušová, Eva Pilarová a Jiří Klapka – únor 2012
nada_zpevnik_1_W.jpg
Naďa Vokušová a Jiří Klapka moderovali křest Zpěvníku ruských písní
Slovenský dům Praha, prosinec 2014
Jiří Klapka