ZEMŘEL PHDR. JAROSLAV VÁVRA, CSc.vavra_W.jpg
S VELKÝM SMUTKEM SI VÁM DOVOLUJI OZNÁMIT, ŽE 27. SRPNA 2022 ZEMŘEL PHDR. JAROSLAV VÁVRA, CSc., LITERÁRNÍ VĚDEC, PEDAGOG FF UK PRAHA, DLOUHOLETÝ PŘEDSEDA ČESKÉ ASOCIACE RUSISTŮ, MÍSTOPŘEDSEDA ČESKO-RUSKÉ SPOLEČNOSTI, VZÁCNÝ, MOUDRÝ ČLOVĚK A DRAHÝ KAMARÁD.
Mgr. Jiří Klapka
předseda Česko-ruské společnosti
a České asociace rusistů