VYHLÁŠEN 57. ROČNÍK FESTIVALU ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK 2022/2023puskin_W.jpg
Na 28. celostátním rusistickém semináři konaném v prostorách Obchodní akademie v Mohelnici byl 16. 9. 2022
Vyhlášen 57. ročník Festivalu ARS POETICA – Puškinova památníku