Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích 2022Již 14. ročník Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích uspořádal 15. listopadu 2022 Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity Plzeň.
Konference se i v letošním roce konala ve spolupráci se středními školami z Plzně a Plzeňského kraje. Do soutěže se zapojilo 9 středních škol: Gymnázium Luďka Pika, Plzeň; Sportovní gymnázium, Plzeň; Církevní gymnázium, Plzeň; Masarykovo gymnázium, Plzeň; Obchodní akademie Plzeň; Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň; Soukromá střední odborná škola a Gymnázia BEAN,s.r.o. Staňkov, Sportovní a podnikatelská SŠ, Plzeň a Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň. Účast studentů středních škol byla podpořena finanční odměnou, kterou Ústav jazykové přípravy získal z fondu rektora ZČU.
Konference se zúčastnili studenti ze šesti fakult ZČU. Podmínkou účasti na konferenci byl přednes prezentace v cizím jazyce na téma související se studovaným oborem. Každému účastníkovi mohla odborná porota položit související otázky. Přihlášení studenti letos mezi sebou porovnali prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině a ruštině. V letošním roce se konference zúčastnilo 28 studentů ZČU a 30 studentů SŠ. Mezi všemi účastníky byli i dva studenti, kteří prezentovali ve dvou cizích jazycích.
Studentské prezentace a následné diskuze byly hodnoceny porotami, ve kterých vedle vyučujících UJP ZČU zasedli i zástupci partnerských a sponzorských subjektů. Byli to zástupci Velvyslanectví Španělska, Velvyslanectví Peruánské republiky, Velvyslanectví Mexika a Velvyslanectví Chile, Velvyslanectví Dominikánské republiky, ADP Employer Sevices a.s., AKKODIS, Bagmaster. Zástupci firem zájem studentů o studium cizích jazyků ocenili ve svých vstupech v úvodu konference, kde studentům nabídli možnosti stáže, brigády a pomoc při zpracování bakalářských či diplomových prací. Při závěrečném hodnocení prezentací předali hodnotné věcné a finanční ceny studentům, kteří se umístili na předních místech. Studenti ZČU, kteří se umístili na 1.-3. místě získali mimořádné stipendium.
* * *
Velice nás potěšilo, že i v letošním ročníku studentské konference vystoupili dva studenti SŠ (Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň a Soukromá střední odborná škola a Gymnázia BEAN,s.r.o. Staňkov) s prezentací v ruském jazyce. Obě prezentace měly výbornou úroveň a byly vypracovány na témata „Karpaty – přírodní krásy a život“ a „Propaganda – vývoj a vliv na společnost“.
Jeden ze studentů žije dlouhodobě v ČR a ve své prezentaci zmínil návštěvu příbuzných v západní Ukrajině a huculské tradice v této oblasti.
huculove_W.jpg
Prezentace „Karpaty – přírodní krásy a život“
Druhý student (Ukrajinec, který zde žije 4 měsíce) připravil skutečně profesionální prezentaci a při jejím přednesu i následných otázkách odborné poroty projevil hluboký zájem o téma propagandy.
propaganda_W.jpg
Prezentace „Propaganda – vývoj a vliv na společnost"
* * *
Zatím ani v jednom ročníku Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích nechyběly prezentace v ruském jazyce.
Těšíme se na účast všech zájemců v příštím 15. ročníku Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích.
Mgr. Vlasta Klausová,
koordinátorka konference