O ŠKOLSTVÍ S UČITELEM STANISLAVEM KORITYÁKEMNěkolik blízkých přátel mne upozornilo na článek našeho milého a obětavého kolegy Mgr. Stanislava Korityáka (*1972). Rádi se se Stanislavem setkáváme nejen jako s účastníkem, ale i jako s lektorem na našich rusistických seminářích.
V loňském roce, na 27. Celostátním rusistickém semináři, představil Stanislav druhý díl učebnice Ruština na dlani a materiály k tomuto učebnímu souboru.
pisanka.jpg
nadlani.jpg
Je spoluautorem i učebnic pro matematiku a předsedou spolku „Za naše děti“. Sympatickým posláním tohoto spolku je „hájit zájmy dětí, rodičů a učitelů, kteří i přes současné vědecké poznání věří, že 1 + 1 = 2“.