ADVENTNÍ SETKÁNÍ NA ZLÍNSKUPrvní prosincový víkend jsem trávil na Zlínsku. V Uherském Hradišti jsem se zakladatelem Filmových škol ing. Jiřím Králíkem vzpomínal na úspěch Dnů slovanské kultury na podzim 2020. Jiří mi představil svůj nový projekt UNESCO (v příloze) a požádal o spolupráci.

V Kroměříži a Zlíně jsem se sešel s absolventy otrokovického gymnázia, členy Divadla Variace, které vedla obětavá profesorka češtiny a ruštiny paní Věra Kramářová. Pro mne bylo nezapomenutelné vystoupení tohoto kolektivu v roce 1989.
Na jaře 1989 zvítězila v národní přehlídce skvěle inscenovaná Zadornovova satira "Vážený soudruhu generální tajemníku, píší Vám obyvatelé malého městečka, kde jste byl na pracovní návštěvě" v podání kolektivu Variace gymnázia z Otrokovic. Profesorka Věra Kramářová kombinovala kolektivní psaní dopisu s písničkou "V sele malom Vaňka žil, Vaňka Taňku poljubil" — studentky byly půvabné, studenti komediálně rozpustilí a výsledek byl dokonalý. Jen funkcionáři se ptali — jak to tedy vlastně je: ještě se usmíváme, nebo už se vysmíváme?
variace_1989_W.jpg
Prof. Věra Kramářová zcela vpravo
Syn paní profesorky Mgr. Ivo Kramář je dnes respektovaným a přívětivým ředitelem tohoto gymnázia. Na dotaz zda by bylo možné uspořádat v otrokovickém gymnáziu krajský seminář pro učitele RJ odpověděl kladně. Rád jsem se sešel s mladými, nadšenými přáteli, členy naší nové organizace, kterou vede Bc. Lenka Plucnarová a potěšil se jejich úspěchy i plány do budoucna.

Setkal jsem se i s panem Václavem Hořelkou, který mi vloni pomohl uspořádat v Moskvě setkání s bohemisty, jehož výsledkem byla mimo jiné listopadová akce Erbenovské čtení. A také jsem popřál jeho babičce, dlouholeté cvičitelce rekreační tělesné výchovy a propagátorce zdravého životního stylu, paní Drahomíře Hořelkové k osmdesátým osmým narozeninám i k vysokému ocenění České asociace Sport pro všechny – Tyršova diplomu.
horelkova_88_W.jpg
Paní Drahomíra Hořelková s gratulanty
Sympatické aktivity této Asociace v oblasti rekreačních sportů, tělovýchovy i pobytů v přírodě jsou prostředkem k získání a udržování tělesné a duševní kondice. Beru si to k srdci.
Jiří Klapka