Letní škola ruského a českého jazyka, I. turnus 2014     V neděli 29. 6. 2014 byl v Březnici zahájen první turnus 8. projekt podpořil Středočeský krajLetní školy ruského a českého jazyka. Účastní se ho 14 studentů z Nižního Novgorodu a Moskvy a 18 studentů z České republiky. Účastníci z RF se zde učí základy českého jazyka a studenti z ČR se zdokonalují ve znalostech ruského jazyka. Výuka probíhá denně 6 hodin. Kromě ní účastníci společně navštěvují památky (Praha, Příbram a okolí Březnice), připravují kulturní a sportovní akce (např. prezentace ruských a českých měst, ze kterých účastníci přijeli). Účastníci měli též příležitost besedovat se zástupcem hejtmana Středočeského kraje PaedDr. Milanem Němcem, MBA, starosty měst Březnice Jiřím Štěrbou a Příbram Ing. Pavlem Pikrtem a předsedou České rady Česko - ruské společnosti Tomášem Lukavským, kteří je přijeli navštívit. První turnus vyvrcholí 11. 7. 2014, kdy za účasti hostů budou frekventantům předána osvědčení a budou vyhodnoceny sportovní a kulturní soutěže.
     Letní školu organizuje Česko-ruská společnost, z. s. spolu s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze za podpory Středočeského kraje a města Příbram. O projektu informuje i portál Pribram.cz