OZDRAVNÝ POBYT 2014 ZAHÁJEN, záštitu nad ním převzal profesor J. Kouteckýzáštita profesora Kouteckého

     Do Třemešku v podhůří Jeseníků přijelo 61 dětí českých krajanů, které žijí na Ukrajině v oblastech postižených černobylskou havárií, s krajanským doprovodem, aby si zde během tří týdnů upevnily své zdraví a zdokonalovaly se v českém jazyce znalostech České republiky a české kultury. Milé hosty spolu s realizačním týmem v Třemešku uvítal předseda České rady ČRS Tomáš Lukavský. 
     Nad projektem přezval záštitu prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. 
     Ozdravný pobyt pořádá Česko - ruská společnost, z.s. za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Více v obrazovém zpravodajství.