Ozdravný pobyt v Třemešku 2014, II.Program ozdravného pobytu v Třemešku se rozběhl naplno. Dopoledne se děti aktivně zúčastňují práce v kroužcích rehabilitací, hry na flétnu, české vlastivědy a českého jazyka.

     Odpoledne děti čekají hry a soutěže…, a protože počasí přeje, voda v místním přírodním bazénu se stačila prohřát,  a děti si mohou léta užívat plnými doušky.  
     
Proběhla již i první z připravených besed, a to k historii českých krajanů na Ukrajině a k současné činnosti českých krajanských spolků. Účastníci pobytu a realizační tým se se zájmem seznámili i s publikací Dějiny Čechů na Ukrajině - Історія Чехів в Україні, kterou vydala koncem loňského roku Česká národní rada Ukrajiny v Kyjevě a kterou sestavila a k vydání připravila její předsedkyně prof. ing. Ludmila Muchina, CSc. Beseda téměř neskončila - to když malí krajané v přílohách publikace nalézali fotografie svých starších sourozenců, ba i rodičů, kteří se ozdravných pobytů v ČR zúčastňovali v předchozích letech.

 Více informací v obrazovém zpravodajství.

Krajanské děti v Třemešku. Foto P. Lónová