KRAJSKÁ RADA ČESKO-RUSKÉ SPOLEČNOSTI V HRADCI KRÁLOVÉ - 1. POLOLETÍ 2023První akce v novém kalendářním roce vedla v sobotu 21. ledna do Žamberku, kde jsme se zúčastnili 78. výročí dopadení paravýsadku Barium. Pietní akt se uskutečnil v místě někdejší tragédie na statku rodiny Žabkovy v Žamberku-Polsku. Příběh paradesantní skupiny BARIUM veřejnosti přiblížili ve svých projevech starosta města Žamberk Jiří Mencák a badatel Vladislav Severin.
Návštěvnost byla letos úctyhodná – u pamětní desky se nás sešlo více než 150.
barium1_1.jpg
barium1_2.jpg
* * *
Ve čtvrtek 2. března se v sále U Švagerků v Hradci Králové sešli zástupci čtyř organizací – KSČM, Levicového klubu žen, Českého svazu bojovníků za svobodu a Česko-ruské společnosti, aby společně oslavili 100. výročí narození naší Marty Kolesové Svobodové, bývalé herečky Klicperova divadla v HK. Je to úžasný věk a Martička se stále aktivně podílí na akcích všech čtyř organizací.
marta1.jpg
marta2.jpg
Přivítali jsme mezi sebou předsedu ÚV ČSBS Jaroslava Vodičku, který Martičce předal vyznamenání-Řád ČSBS za dlouhodobou podporu svobody a demokracie. Dokonce si s ní i zatancoval. Zároveň přijela poblahopřát předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná, která nechtěla věřit, že této dámě je 100 let. Čestné uznání obdržela od předsedy ČRS Jiřího Klapky. Dostavila se také s přáním naše hradecká primátorka Pavlína Springerová.
marta3.jpg
marta4.jpg
* * *
V pondělí 3. dubna jsme odjeli do Vysoké nad Labem, kde společně s Obecním úřadem a Krajským vojenským velitelstvím Hradec Králové proběhlo na místním hřbitově uctění památky 79. výročí vysazení paravýsadku Barium, kterého jsme se zúčastnili i my. Po pietní vzpomínce a položení květin jsme pokračovali besedou v Městské knihovně v Hradci Králové s Vladislavem Severinem ze Žamberku a s naší členkou Věrou Nývltovou, přímou účastnicí, které bylo tehdy 9 let.
* * *
Májových oslav jsme se zúčastnili na několika místech. Navštívili jsme hroby padlých rudoarmějců. Někteří z nás byli jak v Odolově na Trutnovsku, tak i na Pouchově a v Kuklenách v HK. Velice zdařilá akce se konala už poněkolikáté na Lesním hřbitově v HK, kde se nás sešlo přes padesát.
maj1.jpg
maj2.jpg
Čestnou stráž v dobových uniformách stáli zástupci z Klubu vojenské historie, Hanka Žatečková pietní vzpomínku zahájila, stoletá Martička Kolesová Svobodová zarecitovala báseň a promluvili i zástupci KSČM, LKŽ a OV ČSBS.
Zazněla hymna a další písně, které jsme si společně zazpívali.
* * *
Třetí neděli v květnu - letos to bylo 21. 5. - organizuje Památník Terezín na Národním hřbitově před Malou pevností tzv. Terezínskou tryznu jako odkaz Buchenwaldské přísahy. Obsahem tohoto dokumentu bylo přání osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945 neustávat v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu.
I my jsme uspořádali zájezd autobusem a přizvali jsme 14 žáků Masarykovy ZŠ HK - Plotiště nad Labem společně s ředitelkou školy Dr. Ilonou Hojnou. Ti pak položili kytici k pomníku obětí nacistické perzekuce. Slavnostního aktu se zúčastnili i nejvyšší představitelé státu.
terezin.jpg
Všichni jsme se poté vydali na prohlídku Malé pevnosti s průvodkyní, která poutavě vyprávěla o historii pevnosti, zejména pak během okupace, kdy pevnost sloužila zprvu jako věznice pražského gestapa, následně v posledním roce války jako koncentrační tábor.
V odpoledních hodinách jsme se zastavili ve starobylém městě Mělníku, kterým rovněž kráčely české dějiny. Zde jsme si prohlédli historické centrum, zastavili se i u soutoku Labe a Vltavy. Někteří navštívili i věž, odkud je krásný rozhled po celém okolí. Prohlídka města byla vyvrcholením celého slavnostního dne.
melnik.jpg
* * *
V neděli dne 25. června jsme opět uspořádali autobusový zájezd do Ležáků. Zde před 81 lety nacisté vyhladili celou obec. Nejprve jsme navštívíli místa, kde dříve stála osada Ležáky, místo domů jsou tam kamenné kříže.
lezaky.jpg
Tak jako zástupci jednotlivých organizací i nejvyšších představitelů našeho státu, tak i my jsme položili kytici rudých karafiátů u Knihy obětí.
lezaky_kytky.jpg
Poté jsme navštívili muzeum, kde nás zaujal citlivý výklad paní průvodkyně a při promítaném filmu z této doby jsme si opět uvědomili, jak je zapotřebí dělat vše pro mír, aby se už nikdy tyto události neopakovaly. Při zpáteční cestě jsme ještě společně poobědvali ve Slatiňanech, prohlédli si zámek i přilehlou zahradu a někteří se byli podívat i na koně v hřebčíně.
* * *
Pololetní akce jsme zakončili dvoudenním výjezdním zasedáním ve dnech 29. – 30. června na chalupě jednoho z našich účastníků v Bartošovicích v Orlických horách. Po příjezdu jsme si nejprve pochutnali na výborném boršči, který připravil majitel chalupy Vláďa.
Odpoledne jsme si nejprve udělali schůzi, na které jsme zhodnotili naši činnost a připravili akce na 2. pololetí. Poté jsme si udělali vycházku do okolí, aby nám lépe chutnalo večerní grilování.
Hanka pro nás připravila překvapení, přijela za námi Kapesní kapela Kapka a za zvuku kytary a harmoniky byl slyšet náš zpěv i v nedalekém údolí.
Tak jako se vydařilo toto dvoudenní setkání, tak se nám vydařilo i celé pololetí. Teď si dáme přes prázdniny trochu pohov a budeme se těšit na společné akce v dalším pololetí.
Za celou KR ČRS
Hanka Žatečková