29. CELOSTÁTNÍ RUSISTICKÝ SEMINÁŘDOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
29. CELOSTÁTNÍ RUSISTICKÝ SEMINÁŘ
Vybrané kapitoly současného ruského jazyka a literatury
Seminář je zaměřený na praktickou výuku ruského jazyka, práci s textem,
uměleckou literaturou, výtvarným uměním, hudbou a filmem, efektivní využívání ICT,
informace o kongresu MAPRJAL, LVII. ročníku ARS POETICA – Puškinův památník.
Kulatý stůl na téma metodicko-praktické zkušenosti učitele při práci
s ukrajinskými dětmi a studenty a jejich integrací.
Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
jako součást dalšího vzdělávání učitelů (DVPP).
Termín konání:
pátek 6. – sobota 7. října 2023
Místo konání:
Domov mládeže při SPŠE a OA Mohelnice
Olomoucká 41
789 85 Mohelnice
Podrobný program obdrží účastníci před seminářem.
Cena:
konferenční poplatek včetně výukových materiálů 1 800,- Kč
V případě zájmu je možné objednat ubytování a stravu.
Vzhledem k velkému zájmu zašlete, prosím, přihlášku do 7. září 2023
na adresu:
celostatni.rusisticky.seminar@seznam.cz
nebo:
miketova@spsemoh.cz
Těšíme se na setkání s Vámi!
Mgr. Vlasta Klausová
vedoucí oddělení slovanských jazyků
Ústav jazykové přípravy ZČU v Plzni
Mgr. Jiří Klapka v. r.
předseda České asociace rusistů
a Česko-ruské společnosti