ODEŠLA DOC. PHDR. JARMILA KRYSTÝNKOVÁ, CSC.krystynkova_portret_W.jpg
Doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc.,
emeritní vedoucí katedry ruského jazyka na PdF MU v Brně
6.11.1943 - 10.8.2023
Vyrůstala v rodině slavisty, její otec Jiří Krystýnek byl docentem srovnávacích dějin slovanských literatur a spoluzakladatelem Letní školy slovanských jazyků při brněnské filozofické fakultě. Ta byla almou mater i paní Jarmily, která vystudovala obor čeština a ruština.
Po absolvování univerzity působila jako středoškolská profesorka v Kroměříži a v Blansku a posléze jako docentka ruského jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde v letech 1998–2006 vedla katedru ruského jazyka.
Byla autorkou skript i mnoha odborných článků, členkou Republikového výboru České asociace rusistů a obětavou spolupracovnicí Česko-ruské společnosti a spolku Ruské kulturně-osvětové sdružení na Moravě.
Za činnost v oblasti rusistiky jí v roce 2015 udělena Českou asociací rusistů medaile Josefa Jungmanna.
Milá Jarmilko,
smutním a vzpomínám na naše setkávání na koncertech, výstavách, v divadlech, na konferencích i kongresech, na Tvá vystoupení na rusistických seminářích i porotování v regionálních i celostátních přehlídkách soutěže ARS POETICA – Puškinův památník. Myslím na to, jak pěkně Tví studenti o Tobě hovoří a vzpomínám na Tvůj šarm a smysl pro humor.
Děkuji
Jiří Klapka
krystynkova_porota_W.jpg
Porota regionálního kola ARS POETICA na PdF MU
Zleva: doc. Simona Koryčánková, Jiří Vondrák, Mgr. Jiří Klapka,
doc. Jarmila Krystýnková a dr. Emilie Netoušková
krystynkova_s_koncakovem_W.jpg
Doc. Jarmila Krystýnková přebírá ocenění
Vlevo ředitel Ruského střediska Andrej Končakov