Letní škola ruského a českého jazyka, II. turnus 2014Letní škola ruského a českého jazyka, pořádaná Česko - ruskou společností v Březnici, pokračuje druhým turnusem. Zahájen byl 13. července 2014 a účastní se ho 56 studentů z Voroněže, Čechova, Moskvy, Minsku a z různých míst České republiky. Jazyková výuka je opět spojena s výukou českých, resp. ruských reálií, probíhá přitažlivými formami: účastníci se učí nejen gramatiku, nová slovíčka a slovní spojení, ale i lidové písně, tance, zúčastňují se vlastivědných exkurzí, besedovali též  se zástupcem hejtmana Středočeského kraje PaedDr. Milanem Němcem, MBA a  předsedou České rady Česko - ruské společnosti Tomášem Lukavským.

Zprávu o projektu přinesl m.j. portál Pribram.cz

Účastníci II. turnusu. Foto P. Šorna