PROGRAMOVÁ KONFERENCEVe Slovenském domě v Praze se 23. srpna 2023 konalo rozšířené zasedání České rady Česko-ruské společnosti a Programová konference, konaná u příležitosti 75. výročí vzniku Svazu československo-sovětského přátelství.
Byla vzpomenuta historie a kulturní, umělecké i vzdělávací aktivity Svazu. Hovořilo se o mimoškolních aktivitách v oblasti výuky ruského jazyka, o poznávacích i uměleckých soutěžích.
1_kruzikova_W.jpg
2_machacek_W.jpg
Mgr. Lidmila Kružíková
Mgr. Michal Macháček
Na téma 'Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her ve Svitavách (1972-1989)' zasvěceně hovořila Mgr. Lidmila Kružíková, která společně s PhDr. Martou Vágnerovou, PhD. také přiblížila osobnost prvního předsedy SČSP akademika Zdeňka Nejedlého. S referátem na téma 'Aktuální výzkumy v oblasti česko-ruských vztahů' vystoupil historik Mgr. Michal Macháček, PhD. jehož erudovanost i smysl pro humor nadchly účastníky konference.
3_leva_W.jpg
4_band_W.jpg
Mgr. Eva Levá
Dobové písně zazpívali Jiří a Jan Klapkovi
společně s Vojtěchem Antošem
Mezi nimi byla i Mgr. Eva Levá, autorka projektu 'Poznej mou vlast', ve kterém studenti, kteří pochází ze zemí bývalého Sovětského svazu, seznamují naše školáky se zeměmi svého původu. Na konferenci byla potěšitelná i aktivní účast mladých. Znalec ruské populární hudby Bc. Vojtěch Antoš hovořil o možnostech i perspektivách spolupráce a výtečně zahrál na klavír a zazpíval.
Jiří Klapka
foto M. Vágnerová