Jubilejní rusistický seminářFoto: Jaroslav Konečný20. Celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka pořádá  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK v Praze ve spolupráci s Českou asociací rusistů  a Česko - ruskou společností,z.s. Seminář je akreditovaný MŠMT ČR jako součást celoživotního vzdělávání učitelů a koná se ve dnech 3. - 5. 10. 2014 v hotelu Hláska ve Zlenicích u Čerčan. Program semináře: současná ruská literatura a divadlo, česko-ruské kulturní vztahy, Festival ARS POETICA - Puškinův památník, ruská emigrace v ČSR, lingvodidaktická problematika i prezentace nového Zpěvníku ruských písní. Pozvánka zde Přihláška zde