Ozdravný pobyt v Třemešku 2014, V.K nejoblíbenějším aktivitám, i ve volném čase, patří hra na flétnu. Foto  Vadim BereziukŠest desítek dětí českých krajanů žijících na Ukrajině v oblastech postižených černobylskou havárií navštívil na jejich ozdravném pobytu v Třemešku Šumperský deník, článek s fotografiemi si můžete přečíst zde.

Předseda České rady Česko - ruské společnosti, která ozdravný pobyt za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pořádá, obdržel v těchto dnech dopis starosty města Dubno pana Vasila Antonjuka a předsedkyně Dubenského krajanského spolku Stromovka paní Antoníny Ponomarenkové, v němž děkují ministerstvu a pořadateli za přípravu a realizaci ozdravného pobytu. K dopisu připojili i stanovisko MUDr. Jaroslava Artemovského, hlavního lékaře odboru zdravotnictví Dubenské městské rady, v němž na konkrétních faktech dokumentuje zdravotní situaci a přínos projektu pro zlepšení zdraví dětí. 

Obrazové zpravodajství