CELOSTÁTNÍ RUSISTICKÝ SEMINÁŘ – PODĚKOVÁNÍVe dnech 6. – 7. října 2023 se v Mohelnici konal 29. celostátní rusistický seminář.
Téměř čtyřicítku účastníků ze všech regionů ČR přivítal v pohostinných prostorách SPŠE a OA ředitel ing. Miloš Palla, společně s odborným garantem semináře Mgr. Vlastou Klausovou, vedoucí odd. slovanských jazyků ZČU Plzeň, Mgr. Ludmilou Nyklovou, vedoucí kurzů RJ RD Praha, Mgr. Jiřím Klapkou, předsedou ČAR a ČRS a organizačním garantem semináře Mgr. Šárkou Miketovou, středoškolskou profesorkou RJ OA Mohelnice, která obětavě zajišťovala bezchybnou organizaci semináře.
Je potěšitelné, že mezi účastníky byla více než třetina mladých učitelů, čerstvých absolventů a studentů rusistiky. Je potěšitelný zájem a aktivity kolegyň z Moravskoslezského kraje, kde regionální výbor, jako jediný v republice pozastavil činnost našeho profesního spolku. Je potěšitelné, že ve všech ostatních regionech pokračuje vzdělávací, kulturní i spolková činnost.
O průběhu semináře napíše, jako již tradičně, paní doktorka Marta Vágnerová, ale já bych, pod bezprostředními dojmy ze semináře rád poděkoval všem účastníkům za atmosféru, která vládla při tomto našem rusistickém setkání, za atmosféru srdečnou, přátelskou, kolegiální, laskavou i veselou, plnou porozumění z „poluslova“. A také lektorům, „odborným srdcařům“ a zejména Mgr. Šárce Miketové a jejímu štábu za organizaci a obětavost se kterou vlastními silami zajistili stravování účastníků semináře.
klausova_miketova_klapka_W.jpg
Vlasta Klausová, Šárka Miketová a Jiří Klapka
Milé kolegyně, milí kolegové, myslím na Vás, jak dobře a s láskou učíte, jak se rozdáváte. Často se setkávám s Vašimi žáky, kteří vzpomínají na to, jak jste jim do života dali svou moudrost, nadšení i lásku. Ostatně řada z nich se účastnila i tohoto našeho setkání.
DĚKUJI!
Jiří Klapka
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit přikládáme program: