VYHLÁŠEN 58. ROČNÍK FESTIVALU ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK 2023/2024puskin_W.jpg
Na 29. celostátním rusistickém semináři konaném v prostorách Obchodní akademie v Mohelnici byl 6. 10. 2023
Vyhlášen 58. ročník Festivalu ARS POETICA – Puškinova památníku