MEDAILE REKTORA VLASTĚ KLAUSOVÉV Plzni se 8. listopadu 2023 konalo slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity. Při této příležitosti byla Mgr. Vlastě Klausové udělena "Pamětní medaile rektora  ZČU".
klausova_rektor_medaile_W.jpg
Rektor ZČU Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D uděluje
Mgr. Vlastě Klausové "Pamětní medaili rektora ZČU"
Toto vysoké ocenění bylo Mgr. Vlastě Klausové uděleno za významnou pedagogickou činnost, za dlouholetou významnou činnost pro Západočeskou univerzitu, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím, včetně zahraničního a za významné společenské činy.
Mgr. Vlasta Klausová působí na ZČU od roku 2002 jako vyučující ruského jazyka na Fakultě filozofické, později v Ústavu jazykové přípravy. V letech 2008 – 2012 zastávala funkci zástupkyně ředitelky UJP pro pedagogickou činnost a v letech 2013 – 2022 funkci ředitelky Ruského centra při Ústavu jazykové přípravy.
Kromě výukové a tvůrčí činnosti organizovala řadu odborných didaktických seminářů pro učitele a učitelky ruského jazyka, interpretační soutěž ARS POETICA – Puškinův památník, či soutěžní Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích.
V současné době zastává Mgr. Vlasta Klausová funkce I. místopředsedkyně Republikového výboru České asociace rusistů a České rady Česko-ruské společnosti. Za dlouholetou odbornou a organizační činnost byla Mgr. Vlastě Klausové udělena v roce 2019 Medaile Josefa Jungmanna.
Blahopřejeme!
papir_k_medaili_W.jpg