ROK ČESKÉ HUDBY 2024Roky se čtyřkou na konci jsou slavené jako Roky české hudby. Tradice vznikla v roce 1924 u příležitosti 100. výročí narození Bedřicha Smetany, zakladatele české moderní hudby, který výrazně ovlivnil následující generace českých skladatelů.
smetana_pohlednice_W.jpg
Pohlednice s portrétem Bedřicha Smetany, odeslaná z Ruska koncem 19. století.
Čtyřkou končící letopočty mělo v datu narození nebo úmrtí mnoho významných českých skladatelů. Kromě Bedřicha Smetany jsou to i Antonín Dvořák, Vilém Blodek, Josef Suk, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, E. F. Burian a další. Nejstarší jubileum je 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.
V čele letošních oslav je projekt Smetana 200, zohledňující jeho dvousté výročí narození (a sto čtyřicáté výročí úmrtí). Web Rok české hudby přináší informace o jubilujících umělcích i kalendárium akcí.
Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů – čtyři velká jména české hudby, která se stala světovým fenoménem. S výjimkou Leoše Janáčka všichni tři získávali věhlas zejména svým působením v zahraničí. Stejně tak jako jejich předchůdci, kteří odcházeli z Českých zemí ze sociálních, politických či náboženských motivů. Mířili do Vídně, Německa, Francie, Anglie, Itálie, ale také do Polska a Ruska, kde od začátku 18. století, od dob Petra Velikého do 20. let dvacátého století působily tisíce českých hudebníků. Výrazně přispěli k rozvoji ruské hudební kultury a řada z nich v ruském prostředí komponovala. Ruská literatura inspirovala i umělce, kteří působili v Čechách.
Ve Zpěvníku ruských písní (Albra 2014) jsme publikovali přehled Ruská témata v tvorbě českých skladatelů a České opery s ruskými náměty.
* * *
„Slovanští skladatelé“ je skupinový portrét slovanských (ruských, polských a českých) skladatelů, který vytvořil Ilja Repin.
slovansti_skladatele_W.jpg
Ilja Repin: Slovanští skladatelé (1872)
Vlevo rozmlouvá Bedřich Smetana s Eduardem Nápravníkem.

Славянские композиторы - Wikipedie
Jiří Klapka