JAROSLAV ŠLÉZAR 85V kruhu svých nejbližších, přátel a spolupracovníků oslavil v těchto dnech doktor Jaroslav Šlézar osmdesáté páté narozeniny.
slezar_u_stolu_1.jpg
Absolvent moskevské Akademie společenských věd, obhájil v roce 1973 kandidátskou práci a celý život se věnoval kulturním a humanitárním vztahům. Zejména mezi naší republikou, Běloruskem, Ruskem a Ukrajinou.
slezar_pp.jpg
Dr. Jaroslav Šlézar, CSc. mezi doc. Borisem Fominychem a dr. Zdeňkou Pipovou
na zahájení přehlídky Puškinova památníku v roce 1987
V oblasti kultury, vzdělávání a humanitárních vztahů inicioval a aktivně se podílel na řadě projektů, včetně ozdravných pobytů dětí postižených černobylskou havárií.
Milý Jaroslave,
děkujeme a přejeme pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost!
Jiří Klapka