Literárně hudební večer "Lermontov, hudba a čeští muzikanti"Pořad u příležitosti 200. výročí narození Michaila Jurijeviče Lermontova pořádají o.s. Ostravský ruský dům, Městská rada Česko - ruské společnosti, z.s. a Ústřední knihovna města Ostravy ve společenském sále ÚKMO v pátek 5. prosince 2014 od 16 hodin. V programu, který bude spojen se křtem nového Zpěvníku ruských písní, zazní jubilantovy básně, písně na jeho texty a vyprávění o podivuhodných souvislostech a zajímavostech v česko - ruských hudebních vztazích. Zájemce srdečně zveme. Pozvánka ke stažení zde