Úvod

Spolek (dříve občanské sdružení) Česko - ruská společnost, z.s., zaměřuje své aktivity na oblast kulturní, vzdělávací a humanitární. Podílí se na navazování a rozvoji vzájemně prospěšných kontaktů v různých oblastech kulturního a společenského života mezi občany České republiky a občany Ruska. Při realizaci konkrétních projektů spolupracuje i s partnery na Ukrajině, v Bělorusku a na Slovensku.

Česko - ruská společnost, z.s., je pokračovatelem Společnosti přátel národů východu (změna názvu v lednu 2006, úprava názvu v červenci 2007 a prosinci 2013).

Členem Společnosti se může stát každý občan. Členové Společnosti jsou organizováni v základních článcích a klubech v obcích a městech České republiky v působnosti městských a krajských rad, jež zastřešuje Česká rada se sídlem v Praze.  (stanovy.pdf - ZDE)                          


Činnost Společnosti je otevřena i nečlenům, tj. všem zájemcům z řad veřejnosti. Společnost se podílí  na prezentaci ruské kultury v ČR a české kultury v RF pořádáním koncertů, uměleckých přehlídek, odborných seminářů a rusistických aktivit. Organizuje edukační a humanitární ozdravné tábory pro děti z oblasti postižených černobylskou havárií.