Krédo

Krédem

spolku Česko - ruská společnost, z. s., je snaha přispět ke vzájemnému poznávání, porozumění a spolupráci v rámci snah o humanizaci světa, evropskou integraci a celosvětovou spolupráci.

Česko - ruská společnost, z. s., je dobrovolná, nezávislá, kulturně společenská organizace, která chce umožnit sdružování občanů České republiky bez rozdílu národnosti, politické a sociální příslušnosti a náboženského vyznání. Je otevřena i pro právnické osoby.

Činnost zakládá na vzájemné úctě, rovnoprávném partnerství, osobních, pracovních, kulturních, přátelských a dalších kontaktech občanů. Umožňuje aktivity, růst znalostí a seberealizaci v oblasti kultury, vzdělávání a v oblasti humanitární.