2010

 Výstava ilustrací A. Zábranského se koná ve výstavních prostorách Slovanské knihovny (Klementinum, Praha 1, III. poschodí). Přístupná je do 8. ledna 2011 v provozní době Slovanské knihovny.                         pozvanka.pdf          
Večer věnovaný 100. výročí úmrtí  L. N. Tolstého                                                                                Praha 8.12.2010
Literární večer věnovaný 150. výročí narození A. P. Čechova                                                           Ostrava 8.12.2010
Koncert 13.11.2010 v Ostravě                                                                                                                 Ostrava 13.11.2010.pdf

13. přehlídka dětských pěveckých a tanečních souborů se uskutečnila za účasti kolektivů z Běloruska, České republiky a Ruské federace ve dnech 1. až 10. listopadu v Divadle Ant. Dvořáka v Příbrami, v Rožmitále pod Třemšínem, Březnici a Milíně.                                                                                                                                     Praleska.jpg

Česká škola v Čechohradě na Ukrajině oslavila v září 100. výročí svého založení. Chodí do ní i děti českých krajanů, které jsme přivítali na edukačním pobytu u nás. Více v přiložením článku.

4. Letní škola ruského a českého jazyka pro studenty ve věku 14 až 19 let se uskutečnila v Hrachově na Příbramsku ve dvou turnusech: od 4. do 18. 7. 2010 a od 18. 7. do 2. 8. 20104. Uspořádaly ji Česko-ruská společnost, o. s. a Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Studenti z ČR se zde zdokonalovali ve znalostech ruského jazyka a studenti z RF získávali základy českého jazyka. Výuka probíhala ve skupinách pro začínající a pro pokročilé a byla doplněna promítáním ruských filmů, exkurzemi, nácvikem písní a básní. Jazykové dovednosti si účastníci obohacovali každodenním kontaktem a konverzací se svými vrstevníky z druhé země. Kromě řízené výuky bylo pro účastníky připraveno společné kulturní a sportovní vyžití. Článek o projektu publikoval Příbramský deník.

Edukační pobyt děti českých krajanů z Ukrajiny a Ruské federace Na exkursi v Praze, u Černínského paláce

Ozdravné pobyty dětí českých krajanů

Ars poetica 2010.pdf
Ruské jaro na Moravě 2010.pdf

Hudebně literární představení „EVŽEN ONĚGIN“ v Divadle  Ant. Dvořáka Příbram 11. 3. 2010                           onegin.jpg

Výstava Michala Romberga, Ústí nad Labem 2010                                                                              Ústí nad Labem.pdf