Edukační pobyt dětí českých krajanů

      V srpnu 2010 přijely na edukační pobyt do Pastvin u Žamberka děti českých krajanů z Ukrajiny a z Ruské federace. Pobyt uspořádalo naše občanské sdružení na základě účelové dotace Ministerstva zahraničních věcí ČR.
      Účastníci se zdokonalovali v českém jazyce a znalostech českých reálií. Při tematických exkurzích se seznamovali s kulturními a historickými památkami i se současným životem země svých předků. Přestože šlo o prázdninový pobyt, na němž nechyběly hry a koupání, každý den dopoledne měly děti hodiny českého jazyka, historie a zeměpisu; načerpané znalosti si na závěr pobytu ověřily v několika testech a jejich výsledky prokázaly rozšíření obecné informovanosti frekventantů o České republice i zlepšení znalostí českého jazyka.
     Učební pomůcky si účastníci odvezli domů, kde je s úspěchem využívají tamní krajanské spolky i pro další zájemce. Výsledkem pobytu je rovněž zvýšení motivace krajanských dětí k práci v krajanských kroužcích a souborech.
     Význam pobytu pro uchování jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit zdůraznili prof. L. Muchina, předsedkyně České národní rady Ukrajiny (sdružuje všechny české spolky na Ukrajině) na konferenci Krajané a kultura (Praha 6. září 2010) a předsedkyně krajanského spolku Mateřídouška a učitel českého jazyka z Novorossijsku (Ruská federace) v dopise pořadateli (text dopisu zde).


     Milým překvapením pro krajany byla presentace Divadla Spejbla a Hurvínka, jejichž postavičky krajanské děti doposud znaly jen z vyprávění. K dětem s nimi přijeli Martin Klásek a dva loutkoherci (foto) a seznámili je s historií a současnou činností divadla, předvedli ukázky z repertoáru a v diskusi zodpověděli dotazy (foto). Setkání zanechalo v dětech nesmazatelný dojem. Svědčí o tam jak reakce na pobytu, tak zejména po návratu domů. Např. frekventanti pobytu z Novgorodkyvky (Ukrajina) o Spejblovi a Hurvínkovi, ale i o dalších zážitcích z pobytu vyprávěli místním vrstevníkům i ostatní veřejnosti na podzim při Týdnu českých pohádek. Dva chlapci dokonce předvedli dialog Spejbla s Hurvínkem, který si z pobytu zapamatovali (více zde).
     Mezi účastníky zavítal a besedoval s nimi i hejtman Pardubického kraje R. Martínek, který nad pobytem převzal záštitu, chargé d´affaires Velvyslanectví Ukrajiny v ČR A. Stativka, vedoucí odd. kultury Ruského střediska vědy a kultury v Praze I. Kuzněcovová, učitelka českého jazyka z Novgorodkyvky E. Řezníčková a další hosté.

     O pobytu vysílaly reportáže Český rozhlas (ke stažení zde)  a Česká televize (ke stažení zde).

     Programovou součinnost pořadateli poskytla řada partnerů. Např. Český rozhlas 7 - Radio Praha, Nakladatelství Brio a Vydavatelství Radioservis věnovaly dětem české pohádky v ilustrovaných knížkách a na zvukových nosičích i další ceny do soutěží. Malé krajany zaujala m.j. půvabná kniha prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc. „Vodníček Buližníček“ z nakladatelství Brio, která jim přibližuje krásy českého jazyka i další hodnoty české kultury a neopakovatelným způsobem vede čtenáře k poznávání světa. Do několika exemplářů autor vepsal krajanům  věnování.