2012

14. Mezinárodní přehlídka dětských pěveckých a tanečních souborů.

Počtrnácté v rámci přehlídky pořádané Česko - ruskou společností se sejdou na Příbramsku dětské pěvecké a taneční soubory z regionu a z Ruské federace. Společně vystoupí na koncertech v Březnici, Milíně, Příbrami a v Rožmitále pod Třemšínem a vymění si zkušenosti z tvůrčí činnosti. 
     Přehlídka vyvrcholí 17. října 2012 závěrečným galakoncertem v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Hudbymilovné publikum srdečně zveme. Program a seznam účastníků ke stažení zde: Program 2012

____________________________________________________________________________________________
 Ohlédnutí za hudebním létem v Českém Krumlově 
      Vrcholem Mezinárodní hudebního festivalu Český Krumlov byl Národní večer v příjemné letní pohodě, ozdobené vystoupením světově uznávaného vokálního Sboru Tureckého z Moskvy. V programu z ruských a světových písní a árií nadchl sbor publikum k dlouhému potlesku ve stoje. Milý překvapením národního večera bylo také koncertování Pražského kozáckého sboru Vltava, který vede sólista Pražské filharmonie Viktor Byček. 

      Krásný koncert souboru Junost z Dimitrovgradu z Ruské federace se uskutečnil v Psychiatrické léčebně v Červeném Dvoře 20. srpna 2013 . Organizace ČRS pravidelně pomáhá zajišťovat kulturní program pro pacienty, kteří se léčí z drogové, alkoholové a jiné závislosti. Vystoupení dětí a mládeže z Ruska má po pacienty i terapeutický význam.

____________________________________________________________________________________________

 Ozdravný pobyt na Pastvinách 2012

nejmladší krajané při vlastivědě, foto: T. Lukavský
Druhý letošní ozdravný pobyt byl zahájen v hotelu Bublačka na Pastvinách u Žamberka. Tři týdny se zde budou léčit a vzdělávat v českém jazyce a vlastivědě děti českých krajanů z Malyna, Malynovky, Žitomyru a dalších ukrajinských měst a obcí. Krátce po příjezdu přijel děti navštívit hejtman Pardubického kraje R. Martínek, který nad pobytem převzal záštitu. I tento pobyt podpořilo účelovou dotací Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Pastviny 2012.pdf

____________________________________________________________________________________________

Ozdravný pobyt ve Václavově 2012, 3

U táborového ohně, foto P. LónováOzdravný pobyt ve Václavově se chýlí ke svému konci. Děti se mnohému naučily - v péči o své zdraví, z české vlastivědy, zdokonalily se v české jazyce, zkamarádily se s místními školáky, poznaly řadu historických památek i přírodních krás Jeníků a Olomoucka. Oblíbily si hru na flétnu a nové čeké písničky. Ale také si užívaly to, co patří k prázdninám - koupání, různé hry, soutěže, táboráky, diskotéky a další radovánky. Přivítaly mezi sebou řadu významných hostů i několik novinářů. Přejeme jim šťastnou cestu k jejich rodinám i ke krajanským spolkům a těšíme se na setkání zase za rok.

Obrazové zpravodajství, Václavov III

____________________________________________________________________________________________

Ozdravný pobyt ve Václavově 2012 / 2

účastníci ozdravného pobytu ve Václavově, foto P. LónováČeští krajané na ozdravném pobytu ve Václavově se seznamují s překrásnou přírodou Jeseníků, absolvovali již první výlety a každý den se aktivně zapojují do rehabilitačního a vzdělávacího programu.

obrazové zpravodajství Václavov 2012, II.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ozdravný pobyt ve Václavově 2012 / 1

Nejmenší krajanské děti z Dubna a Lucku, foto T.BinderováProjekt "Ozdravné pobyty dětí českých krajanů z oblastí postižených černobylskou havárií na Ukrajině", podpořený Ministerstvem zdravotnictví ČR, byl zahájen 12. července 2012 v hotelu Václavov na Šumpersku. Děti, které k nám přijely z Malyna, Malynovky, Dubna, Kyjeva a dalších ukrajinských obcí, mají připraven rehabilitační a rekondiční program, zdokonalují se v českém jazyce a rozšiřují si znalosti o České republice a české kultuře. Krátce po příjezdu je přijeli navštívit Spejbl a Hurvínek.

Obrazové zpravodajství Václavov 2012, I.

 ____________________________________________________________________________________________
 

Museum A. Dvořáka, foto P.Noha

Letní škola ruského a českého jazyka

 6. ročník Letní školy ruského a českého jazyka zahájil prví turnus. Jeho účastníci z celé ČR a měst Čechov a Nižní Novgorod (RF) vedle intenzivní výuky se zúčastnili též pozvávacích výletů. Projekt pokračuje dalšími dvěma turnusy. Několik volných míst je k dispozici na III. turnuse (podrobnosti níže).

 ____________________________________________________________________________________________

VÝMĚNNÉ POBYTY RUSKÝCH A ČESKÝCH PEDAGOGŮ -  V dubnu a říjnu 2012 se uskutečnily výměnné studijní pobyty pedagogů z Voroněžské oblasti (RF) a Středočeského kraje. Zajišťovala je Středočeská krajská rada Česko-ruské společnosti o. s. za finanční podpory Středočeského kraje.
Jedenáct ruských učitelů navštívilo ve dnech 9. -19. 4. 2012 devět středních a základních škol v Příbrami, Praze a Mělníku. Besedovali s pedagogy i žáky, navštívili vyučování, prohlédli si i naše památky a byli přijati radním Středočeského kraje PeadDr. Milanem Němcem.
     Stejně početná delegace českých pedagogů ze Středočeského kraje navštívila ve dnech 26. 9. - 7. 10. 2012 vysokou, střední, základní a mateřské školy ve Voroněži a v okresech s romantickými názvy Rozsoš, Bělohoří, Divnohoří, Podhoří a také musea, galerie, divadla, centra mládeže. Zúčastnila se shromáždění učitelů města Voroněž u příležitosti Dne učitelů RF a byla přijata starostou Voroněže Sergejem Kuliuchem. 

     Čeští i ruští učitelé získali řadu zkušeností, jimiž obohatí výuku, a získali cenné kontakty. Vyměnili si výukové materiály a učební pomůcky, vzájemně se seznámili s metodikou výuky a výchovně vzdělávacími systémy. Obě strany považují za přínosné v těchto kontaktech pokračovat.

 ____________________________________________________________________________________________

Celostátní přehlídka 46. ročníku ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK se uskutečnila 4. května 2012 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Zahájení přehlídky, která patří k tradičním a oblíbeným aktivitám Česko-ruské společnosti, byl přítomen mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Sergej Kiseljov. 
     Při přehlídce byl pokřtěn čerstvě vydaný sborník "ARS POETICA - Puškinův památník 1966 -2011". Křtu se zúčastnila i jedna z prvních laureátek přehlídky Mgr. Magda Kohútová z Košic; její vystoupení znamenitě otevřelo tří hodinový koncertní program, paralelně probíhající ve dvou sálech, ve kterém vystoupilo více než dvě stě recitátorů a zpěváků.